Noel

Todd Smith (arr. Brad Holmes)

Noel, Noel
Yesu me kwisa ku zinga ti beto
Noel, Noel
Yesu me kwisa ku zinga ti beto

Kana nge zola ku zaba mwana
Nge fwiti kwisa ku fukama
Kana nge zola ku zaba mwana
Nge fwiti kwisa ku fukama


Translation from Kituba: 

Noel, Noel
Jesus has come to live with us
Noel, Noel
Jesus has come to live with us

If you want to know the child
You have to come kneel
If you want to know the child
You have to come kneel